GSE Dispensing - dozowniki farb

GSE Dispensing Colorsat® FCS

GSE Dispensing Colorsat® FCS - to system ręcznego ważenia składników farby, wspomagany komputerowo. Znacznie przyśpiesza i upraszcza proces przygotowania farby, stale kontrolując proporcje dodawanych składników. Posiada bazę danych receptur oraz system zarządzania farbami resztkowymi.

GSE Dispensing Colorsat® FCS (Formula Checkweigh System) przenosi zarządzanie i ważenie farby na nowy i wcześniej nieosiągalny poziom. GSE Dispensing Colorsat® FCS wyposażony jest przez wyrafinowany pakiet oprogramowania do optymalnego zarządzania i ręcznego generowania ilości farby. Wykorzystuje ten sam format danych i funkcjonalność ajk automatyczne systemy dozujące firmy GSE. Dzięki temu przyszły rozwój systemu jest łatwy i prosty.

Colorsat® FCS jest przeznaczony do mieszania partii farb do 15 kg. Kompletny system ważenia kontrolnego recepturowego składa się z elektronicznej wagi precyzyjnej (zakres ważenia 15 kg; dokładność odczytu ± 1 gram) oraz komputera z klawiaturą, monitorem i myszą. Komputer sterujący znajduje się obok wagi elektronicznej.

System odmierza pożądaną recepturę dla żądanej ilości farby, oblicza indywidualną wagę każdego składnika receptury, a następnie prowadzi operatora przez kontrolowany krok po kroku proces ważenia. Duży, czytelny wyświetlacz z kolorowymi dynamicznymi paskami tolerancji, sprawia, że ważenie jest bardzo proste. Opcjonalnie, dla każdej zważonej farby można wydrukować etykietę z kodem kreskowym w celu łatwej identyfikacji danej farby w przyszłości.

GSE Ink Manager - GSE Dispensing Colorsat® FCS jest dostarczany z najnowszą wersją oprogramowania GSE Ink Manager. Dzięki GSE Ink Manager obsługiwane są wszystkie istotne etapy przepływu pracy związane z logistyką oraz z przygotowaniem farby. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oprogramowanie jest łatwe w codziennym użytkowaniu. Układ interfejsu można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki GSE Ink Manager móżna zarządzać i dozować ogromną liczbę receptur oraz optymalnie planować produkcję.

GSE Return Ink Management - pozwala na efektywne wykorzystanie farb resztkowych z maszyny drukującej. Pozwala to zmniejszyć koszty oraz ilości marnowanej farby drukarskiej. Za każdym razem, gdy żądana receptura jest już dostępna jako resztka, operator jest informowany o tym fakcie. Nie jest konieczne ponowne użycie farb resztkowych tylko w tych samych kolorach, oprogramowanie umożliwia również ponowne użycie farb resztkowych w bodowaniu nowych farb na podstawie składu. Oprogramowanie oblicza, które inne farby resztkowe można matematycznie dostosować, aby uzyskać żądany odcień koloru.

GSE Traceability - dzięki GSE Traceability można analizować wykorzystanie podstawowych komponentów w dozowanych farbach drukarskich. Każdy dostarczony podstawowy komponent jest identyfikowany unikalnym kodem. Oprogramowanie umożliwia śledzenie komponentów na podstawie kodu partii, z uwzględnieniem przetworzonych farb resztkowych. Oznacza to, że użyty składnik bazowy można prześledzić w każdej dozowanej farbie, a tym samym w każdym wydruku.

GSE Color Connect - receptury nowych farb, a także korekty, mogą być obliczane za pomocą oprogramowania do recepturowania X-Rite InkFormulation. GSE Color connect umożliwia ich importowanie i wydawanie.

Elementy systemu GSE Colorsat® FCS:

 • elektroniczna waga precyzyjna (zakres ważenia 15 kg; dokładność odczytu ± 1 gram),
 • komputer, monitor, klawiatura, myszka + Microsoft Windows® 10,
 • skaner kodów kreskowych (dla etykiet i dokumentów z kodem kreskowym),
 • drukarka do etykiet,
 • GSE Ink Manager (podstawowy moduł oprogramowania),
 • GSE Work Station (moduł oprogramowania sterującego maszyną),
 • GSE Machine Station (moduł oprogramowania sterującego stacją dozującą),
 • GSE Return Ink Management (moduł zarządzania farbami resztkowymi),
 • GSE Traceability (moduł śledzenia użycia składników podstawowych),
 • GSE Colour Connect (połączenie z oprogramowaniem do recepturowania X-Rite InkFormulation),
 • oprogramowanie w języku polskim; pomoc on-line w języku angielskim,
 • dokumentacja w języku polskim,

Kontakt:
Daniel Cedzyński tel: 698 698 603, e-mail: cedzynski.daniel@reprograf-grafikus.com.pl
Leszek Bartkowiak tel: 698 698 645, e-mail: bartkowiak.leszek@reprograf-grafikus.com.pl

Opcje strony

Polecamy

Projekt UE COVID
do góry