Reprograf Grafikus SA

https://www.reprograf-grafikus.com.pl/rg/o-firmie/archiwum/13904,Digenite-Company-Sp-z-oo.html
2022-05-29, 11:08

Archiwum

Digenite Company Sp. z o.o.

Spółka Digenite Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555461, NIP: 7010482406, kapitał zakładowy: 5.000 zł.

Pliki do pobrania

Opcje strony