Reprograf Grafikus SA

https://www.reprograf-grafikus.com.pl/rg/aktualnosci/19190,Oferujemy-usluge-standaryzacji-druku.html
2022-08-19, 00:01

Aktualności

Oferujemy usługę standaryzacji druku

Standaryzacja druku Fogra oraz ISO 12647.

Standaryzacja druku to proces uzyskania stabilnego i powtarzalnego obrazu druku, który jest zgodny z najnowszymi standardami np. Fogra39, Fogra51 lub ISO 12647-2. Standaryzacja umożliwia osiągnięcie takich parametrów druku z maszyny, aby zawierały się w przyjętej przez normy tolerancjach. Proces standaryzacji obejmuje zarówno czynności sprzętowe związane z regulącją maszyny drukarskiej, jak i czynności programowe na etapie przygotowania formy drukowej (indywidualne krzywe druku). 

Co daje standaryzacja druku?:

  • zgodność druku na różnych maszynach drukarskich oraz na różnych podłożach,
  • zwiększenie efektywności druku (mniej czasu na nastawy, więcej czasu na produkcję),
  • mniej reklamacji,
  • mniejsze straty podłoża drukowego oraz farby,
  • większa zyskowność produkcji.

Standaryzacja druku wykonywana jest przez pracowników naszej firmy, którzy zapewniąją stałą opiekę, hot-line telefoniczny, serwis bezpośredni lub zdalny.

 

Kontakt:

Leszek Bartkowiak
Product Manager, Dział Color Solutions
+48 698 698 645
bartkowiak.leszek@reprograf-grafikus.com.pl
 
 
 

Opcje strony