Reprograf Grafikus SA

https://www.reprograf-grafikus.com.pl/rg/aktualnosci/19171,Warsztaty-menedzerskie-Reprograf-Grafikus-0107.html
2022-08-19, 01:54

Aktualności

Warsztaty menedżerskie Reprograf-Grafikus, 01.07

1 lipca zespół menedżerów kontynuował pracę rozpoczętą w czasie warsztatów, które odbyły się pod koniec maja.

Celem tego spotkania było poznanie narzędzi do usprawnienia komunikacji, zwiększenie świadomości grupy w zarządzaniu różnorodnością poprzez poznanie swoich profilów kompetencyjnych i polepszenie efektywności komunikacji w firmie.

 

Opcje strony