Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Certyfikacja PAS 2050 dla płyt fleksograficznych Asahi AWPTM-DEF/DEW

Ta certyfikacja jest kamieniem milowym w realizacji ostatecznego celu certyfikacji PAS 2060 Carbon Neutral

Firma Asahi Photoproducts, pionier w rozwoju fleksograficznych płyt fotopolimerowych, poinformowała, że otrzymała od Carbon Trust certyfikat PAS 2050 za wymywane wodą płyty fleksograficzne AWPTM-DEF/DEW CleanPrint.

Certyfikacja ta jest punktem wyjścia dla wdrożenia przez Asahi Planu Zarządzania Węglami w celu stymulowania rozwoju produktu w harmonii ze środowiskiem. Ostatecznym celem jest uzyskanie wkrótce certyfikatu PAS 2060 Carbon Neutral. Wysiłki te są zgodne z Polityką neutralności węglowej Grupy Asahi Kasei z ambicją, aby do 2050 roku cała działalność korporacyjna stała się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

 „Od wielu lat firma Asahi Photoproducts zdaje sobie sprawę, że zmiany klimatyczne to poważny problem globalny, mający wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i całe społeczeństwo” – powiedział Dieter Niederstadt, kierownik ds. marketingu technicznego w Asahi Photoproducts, spółce zależnej od Asahi Kasei. „Misją grupy było i nadal jest przyczynianie się do życia i życia ludzi na całym świecie. Certyfikat Carbon Trust jest dla nas ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia statusu Carbon Neutral. PAS 2050 stosuje podejście oceny cyklu życia procesu (LCA) do oceny emisji gazów cieplarnianych związanych z towarami lub usługami, umożliwiając firmom takim jak nasza identyfikację sposobów minimalizacji emisji w całym systemie produktów”.

Kończąc to badanie LCA z Carbon Trust, firma Asahi Photoproducts rozważyła wszystkie aspekty systemu produktów dla płyt fleksograficznych AWPTM-DEF/DEW, od pozyskania surowców do końca żywotności produktów. Firma Asahi Photoproducts zebrała dane pierwotne ze swoich zakładów produkcyjnych dla wszystkich procesów w cyklu życia produktu. Tam, gdzie dane pierwotne nie były dostępne, uzupełniono je danymi wtórnymi dostarczonymi przez Carbon Trust. Możliwość zmierzenia istniejącego śladu węglowego i ustalenie konkretnych celów jego redukcji to pierwszy krok w kierunku osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Niederstadt dodał: „Żadna osoba, firma ani rząd nie są w stanie samodzielnie uzdrowić kryzysu klimatycznego. Doprowadzenie świata do punktu, w którym pogorszenie klimatu zostanie złagodzone, a nawet całkowicie ograniczone, wymaga uniwersalnej, globalnej współpracy. Asahi Photoproducts jest dumna, że może przyczynić się do tego ogólnoświatowego wysiłku”.

 

Opcje strony

Polecamy

Projekt UE COVID
do góry