Equios

EQUIOS uniwersalne Workflow firmy Screen

System zarządzania do systemów CTP oraz druku na żądanie

EQUIOS to wszechstronny, skalowalny system zarządzania przepływem pracy, zapewniający całkowitą obsługę druku cyfrowego na żądanie (POD) oraz produkcji form drukowych (CTP). EQUIOS automatyzuje na różnych urządzeniach wyjściowych z tego samego interfejsu użytkownika zarządzanie zadaniami, w tym dokładną impozycję i spójne zarządzanie kolorami,. Skalowalny i  równoważący w pełni  obciążenie pracami  RIP obsługuje szybki druk zmiennych danych na zarządzanych systemach drukujących. Oferując nieprzerwaną automatyzację za pośrednictwem sieci, EQUIOS kontroluje wszystkie etapy produkcji od otrzymania cyfrowych plików zleceń klienta do dostarczenia gotowego projektu.

Opcje strony

do góry