Aktualnie znajdujesz się na:

MIS/Workflow

BEL Overprint

System MIS dla drukarni.

BEL Overprint to kompleksowy, modułowy, system MIS/ERP, który łączy w jedno środowisko informatyczne system CRM, kosztorysowanie, zarządzanie ofertami, planowanie produkcji, śledzenie zleceń, zarządzanie magazynem oraz analizę biznesową.

System jest specjalnie zaprojektowany dla potrzeb branży poligraficznej, ze szczególnym nastawieniem na dużą elastyczność procesów, optymalizacją zasobów, zautomatyzowanieprodukcji oraz krótszymi czasami realizacji. BEL Overprint umożliwia firmom poligraficznym proaktywne zarządzanie kosztami, usprawnienie produkcji i optymalizację zasobów magazynowych, przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności oraz podwyższeniu jakości obsługi klienta końcowego. 

Moduły:

CRM 

 • Zarządzanie klientami i kontaktami
 • Zarządzanie Salesforce
 • Działania marketingowe i zarządzanie kampaniami
 • Kalendarz wydarzeń i harmonogram

Szacowanie kosztów

Szacowanie kosztów pozwala drukarni na łatwe i szybkie tworzenie ofert. Wszystkie informacje o zleceniu są rejestrowane oraz dostępne we wszystkich procesach biznesowych. Dane tworzone są przy użyciu intuicyjnego interfejsu  opartego na zaawansowanych algorytmach obliczeniowych stworzonych specjalnie dla branży poligraficznej. 

 • Specyfikacja techniczna produktu
 • Szybkie tworzenie oferty za pomocą szablonów
 • Analiza kosztów w oparciu o wiele kryteriów (czas, surowce, itp.)
 • Wariantowe szacowanie kosztów 

Zarządzanie zleceniami

Zamówienia są automatycznie generowane na podstawie ofert. Wszystkie informacje o wcześniej wprowadzonych zamówionych produktach są automatycznie przekształcane w zlecenia gotowe do produkcji. Kontrola zapasów magazynowych zapewnia dostępność surowców oraz, w przypadku niedoborów, automatycznie tworzy zamówienia dla dostawców. 

 • Szybka konwersja wyceny na zamówienie
 • Zautomatyzowane generowanie zgłoszeń
 • Zautomatyzowane tworzenie zamówień zakupu surowców
 • Optymalizacja przepływu pracy
 • Internetowe śledzenie zleceń

Planowanie i śledzenie produkcji

Moduł planowania i śledzenia produkcji pozwala optymalizować zasoby (sprzęt, surowce i personel) oraz efektywnie planować produkcję w oparciu o aktualny plan i dostępność zasobów. Dla każdego przydzielonego zadania kierownik produkcji może elastycznie przenosić zasoby, a także śledzić zmiany, postępy i wszelkie problemy, zwiększając w ten sposób wydajność. Dane z hali produkcyjnej są gromadzone w czasie rzeczywistym za pośrednictwem terminali dotykowych, przekazując informacje zwrotne każdemu z działu obsługi klienta, prepress lub działu produkcji. 

 • Planowanie produkcji na podstawie specyfikacji technicznych, zasobów i czasu dostawy
 • Zarządzanie urządzeniami produkcyjnymi
 • Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym
 • Zautomatyzowane gromadzenie danych w hali produkcyjnej i kontrola sprzętu
 • Obsługa bezprzewodowych terminali ręcznych z kodem kreskowym / RFID

Business Intelligence

Wszystkie dane zebrane podczas szacowania kosztów i zarządzania ofertami, przetwarzania zamówień oraz planowania produkcji są konwertowane na dane typu "Business Intelligence" tak aby zapewnić Zarządowi firmy dokładne i aktualne informacje pomagające podejmować decycje biznesowe. Wykorzystanie i wydajność zasobów produkcyjnych (sprzętu i personelu), zużycie surowców i obliczanie odpadów są czynnikami determinującymi planowanie i analizę rentowności. 

 • Pulpity nawigacyjne i kluczowe wskaźniki wydajności
 • Statystyki i raporty

Paweł Skirliński
e-mail: Skirlinski.Pawel@reprograf-grafikus.com.pl
tel: 501 535 187

Opcje strony

Polecamy

Projekt UE COVID
do góry